De Onderwijsraad adviseert staatssecretaris Sander Dekker van OCW de wettelijke verplichting van het gebruik van officieel goedgekeurde antipestprogramma’s te heroverwegen. Scholen moeten ruimte houden een andere aanpak te kiezen, vindt de Onderwijsraad.

Het wetsvoorstel waarover de Onderwijsraad op verzoek van Dekker een advies heeft uitgebracht, regelt dat iedere school in het primair en voortgezet onderwijs de wettelijke verplichting heeft de sociale veiligheid op school te waarborgen.

Daarbij moet het bevoegd gezag een antipestprogramma hanteren en de sociale veiligheid van leerlingen op school monitoren. Het antipestprogramma dat de school hanteert, moet volgens het voorstel vooraf zijn goedgekeurd door een speciaal daartoe ingestelde commissie.

De Onderwijsraad concludeert in zijn advies dat scholen al een inspanningsverplichting hebben om sociale veiligheid op school te bevorderen. Scholen zijn daar aanspreekbaar op en moeten zich ook verantwoorden over hun veiligheidsbeleid. De meeste scholen in het primair en voortgezet onderwijs doen dit ook.

De raad is van mening dat scholen de ruimte moeten houden om zelf te kiezen of ze al dan niet een antipestprogramma willen hanteren. ‘Een school kan het tegengaan van pesten ook integreren in zijn algemene pedagogisch-didactisch beleid. Wanneer een school wel een antipestprogramma gebruikt, moet het mogelijk zijn een eigen methode te kiezen en deze aan te passen als dat in de praktijk nodig blijkt’, zo staat op de website van de Onderwijsraad.

Deel dit bericht: