Hoogleraar Strategisch Human Resource Management Eva Knies van de Universiteit Utrecht heeft een NWO-subsidie van ongeveer 800.000 euro gekregen voor haar onderzoeksproject People management: te veel van het goede?. Dit project ligt op het snijvlak van bestuurs- en organisatiewetenschap, HRM en arbeids- en organisatiepsychologie. Een deelproject richt zich op het primair en voortgezet onderwijs.

Haar onderzoek richt zich op de mogelijk negatieve gevolgen van activiteiten door managers en hun leiderschapsgedrag bij de ondersteuning van werknemers. ‘We willen (…) vooral de schaduwkant van people management onderzoeken. Welke factoren en mechanismen bepalen dat goede bedoelingen toch negatieve effecten kunnen hebben? Want die zorgen er soms voor dat personeel in zorg en onderwijs de grenzen te veel verlegt, burn outs ontwikkelt en uitvalt. En dat willen we helpen voorkomen’, aldus Knies.

Lees meer…

Deel dit bericht: