De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), Ouders & Onderwijs en andere ouderbelangenorganisaties vinden in het kader van kansengelijkheid dat het primair en voortgezet onderwijs in Nederland helemaal gratis moeten worden. Dat betekent volgens hen dat ook laptops en tablets voor school kosteloos beschikbaar moeten worden gesteld aan alle leerlingen. Het geld daarvoor moet in de lumpumbekostiging, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer.

In die brief benadrukken de ouderbelangenorganisaties dat goed onderwijs voor elk kind gelijk toegankelijk moet zijn. ‘Goed werkende digitale leermiddelen zijn inmiddels onmisbaar op de meeste scholen, maar niet elk kind heeft deze ter beschikking. Daar komt de dure grafische rekenmachine voor havo en vwo nog bij. De laptop of tablet moeten ouders vaak zelf financieren’, zo staat in de brief. Omdat digitale leermiddelen tegenwoordig onmisbaar zijn, zouden die net als de boeken gratis ter beschikking moeten worden gesteld aan alle leerlingen, is de gedachte.

De ouderbelangenorganisaties wijzen in hun brief ook op de vrijwillige ouderbijdrage. Ze dringen aan op een vervroegde evaluatie van de wet die scholen sinds augustus 2021 verbiedt om leerlingen van activiteiten uit te sluiten als hun ouders de bijdrage niet kunnen of willen betalen. Die evaluatie zou met een jaar moeten worden vervroegd naar de zomer van 2023, zodat op basis daarvan een brede discussie kan volgen over de vrijwillige ouderbijdrage.

Lees de brief

Deel dit bericht: