Havo-leerlingen en mbo’ers die niet voldoen aan de toelatingseisen van de pabo, mogen straks toch aan de opleiding tot basisschoolleraar beginnen. Zij moeten dan wel in hun eerste jaar kunnen aantonen dat ze alsnog aan die eisen voldoen. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf meldt dat hij hiermee een experiment wil beginnen.

Voor de pabo gelden bepaalde toelatingseisen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Deze vakken zitten niet of niet altijd in de vooropleiding van mbo’ers en havo-leerlingen. Doordat een kwart van de toelatingstoetsen niet wordt gehaald, is de instroom tot de pabo beperkt.

Dijkgraaf wil daarom havo-leerlingen en mbo-studenten als proef de mogelijkheid geven om aan aan de pabo te beginnen, ook als zij nog niet voldoen aan één of meer vooropleidingseisen. Zij moeten dan in hun eerste jaar wel kunnen aantonen dat zij alsnog aan deze eisen voldoen. De pabo’s gaan hen hierin ondersteunen.

Het is de bedoeling van Dijkgraaf dat het experiment op 1 september 2022 begint.

Lees meer…

Deel dit bericht: