Nederland maakt nog te weinig werk van kinder- en jongerenparticipatie. Dat stelt voorzitter Marc Dullaert van het Kinderrechtencollectief.

Op basis van de online monitor Kinderrechten in Beweging wijst Dullaert erop dat het recht op participatie in Nederland nog nauwelijks onderdeel is van beleid en praktijk. Het is ook niet opgenomen in de wet, terwijl in het VN-Kinderrechtenverdrag staat dat dit wel het geval zou moeten zijn.

‘Ik vind het onacceptabel dat jeugdparticipatie nog steeds niet wettelijk vastgelegd is in Nederland’, aldus Dullaert. ‘Bovendien is het niet inzichtelijk of en hoe uitkomsten van bijvoorbeeld een jongerenpanel worden meegenomen in openbare besluitvorming.’ Volgens hem ontbreekt het aan politieke wil om jongeren te laten meedenken over onder meer onderwijs, jeugdzorg en armoedebeleid.

Hij wijst op Vlaanderen en Duitsland, waar wel bij wet is vastgelegd dat kinderen en jongeren inspraak hebben op beleid dat hen raakt. ‘De Vlaamse Jeugdraad is het officiële adviesorgaan van de Vlaamse Regering. Duitsland geeft sinds 2022 uitvoering aan een nationaal actieplan voor kinder- en jongerenparticipatie.’ Dullaert vindt dat een nieuw kabinet dit als voorbeeld moet nemen.

Lees meer…

Deel dit bericht: