In het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren (PvdD) staat dat artikel 23 van de Grondwet moet worden aangepast. ‘De vrijheid van onderwijs mag niet misbruikt worden om te discrimineren’, zo meldt de PvdD, die ook tegen intentieverklaringen van scholen is die homoseksualiteit en genderdiversiteit afwijzen.

In het programma staat ook dat segregatie en discriminatie in het onderwijs actief moeten worden bestreden en dat er aandacht moet zijn voor inclusiviteit, kansengelijkheid en emancipatie. Samenstellers van leermethoden moeten er wat de PvdD voor zorgen dat lesmateriaal een representatieve weerspiegeling van de samenleving bevatten. Hierbij noemt de PvdD onder meer diversiteit en inclusie.

De partij heeft in het verkiezingsprogramma tevens aandacht voor maximale klassengrootte. Die moet op 21 leerlingen komen te liggen. De medezeggenschapsraad zou op dit punt instemmingsrecht moeten krijgen. Verder meldt de PvdD dat er meer klassenassistenten en ondersteunend personeel moeten komen en dat de werkdruk van leraren omlaag moet. Voor dat laatste zouden scholen onder meer moeten zorgen voor meer coaching.

De PvdD brengt onderwijs ook in verband met milieu en dierenwelzijn. Scholen moeten wat de partij betreft gezonde en diervriendelijke maaltijden gaan aanbieden. Schoolmelk wordt verboden. Daarnaast moeten er meer groene schoolpleinen komen en moeten buitenlessen worden gestimuleerd. De PvdD wil af van lesmateriaal afkomstig van de fossiele industrie, jagers, vissers, de vee-industrie of ‘andere ontwrichtende sectoren’.

Lees meer…

Deel dit bericht: