VOS/ABB organiseert weer netwerkbijeenkomsten voor P&O’ers voor respectievelijk het primair en voortgezet onderwijs. De organisatie van de bijeenkomsten is in handen van senior beleidsmedewerker Silvia Schouten.

Op de bijeenkomsten van de P&O-netwerken komen altijd actuele ontwikkelingen aan bod. Ook kunnen collega-P&O’ers met elkaar van gedachten wisselen over waar zij de laatste tijd tegenaan zijn gelopen en waar volgens hen in hun vakgebied kansen liggen. Dit keer gaan de bijeenkomsten specifiek over de Wet werk en zekerheid (WWZ).

Op twee bijeenkomsten in Drachten respectievelijk Woerden voor het primair onderwijs staat een handreiking centraal over alternatieven voor vervangingen. Deze handreiking, die bureau Infinite in opdracht van de PO-Raad heeft gemaakt, staat in het kader van de WWZ. Aan de bijeenkomsten voor het primair onderwijs wordt meegewerkt door Rick de Wit van Infinite of door Ellen Bonke of Edwin van Bokhoven van de PO-Raad.

Er is één bijeenkomst voor het voortgezet onderwijs, in Woerden. Op die bijeenkomst gaat het ook over de WWZ. Juridisch adviseur Céline Adriaansen van de Helpdesk van VOS/ABB zal ingaan op de gevolgen van de nieuwe wet. Zij zal laten zien welke oplossingen er zijn om werknemers flexibel in te kunnen zetten.

Waar en wanneer?

De bijeenkomsten zijn op 16 april ’s ochtends in brede school De Drait in Drachten (primair onderwijs) en op 21 april ’s middags (primair onderwijs) en 23 april ’s ochtends (voortgezet onderwijs) bij VOS/ABB in Woerden.

Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Niet-leden betalen per dagdeel 100 euro per persoon (btw-vrij).

Aanmelden kan online via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Netwerkbijeenkomst P&O primair onderwijs’ of ‘Netwerkbijeenkomst P&O voortgezet onderwijs’ en de datum van uw keuze. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Informatie: Silvia Schouten, 06-22939653, sschouten@vosabb.nl

Deel dit bericht: