Op de website van het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion staat een gratis handreiking over professionaliseren. De handreiking is bedoeld voor het voortgezet onderwijs.

Voion heeft de handreiking gemaakt in samenwerking met organisatieadviesbureau Berenschot en een afvaardiging van directeuren, P&O’ers en docenten uit het voortgezet onderwijs. In de handreiking wordt een denkmodel geïntroduceerd om professionalisering in vo-scholen te optimaliseren en in lijn te brengen met de koers van de school.

Dit gebeurt aan de hand van het lemniscaatmodel. De gedachte achter dit model is dat professionaliseren een cyclisch proces is dat vanuit verschillende invalshoeken kan worden benaderd. Door alle onderdelen uit dit model te doorlopen, worden individuele professionalisering, de professionalisering van teams, vakgroepen en afdelingen en de professionalisering van de school als geheel op elkaar afgestemd.

Lees meer en bekijk het filmpje.

Deel dit bericht: