De provincie Gelderland is aan zet om openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld te realiseren. Dat vindt Céline Blom, lid van Provinciale Staten Gelderland voor D66. Zij betrekt de provincie nu bij de al jaren lopende discussie door schriftelijke vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie.

Volgens Blom is er meer behoefte aan openbaar middelbaar onderwijs in Barneveld dan blijkt uit een recent door de gemeente uitgevoerd onderzoek. Blom vindt dit onderzoek – in tegenstelling tot de gemeente – niet representatief, omdat slechts 40 procent van de bevraagde ouders van 10- en 11-jarige kinderen reageerde. Ook de gemeenteraadsfractie Pro’98 (een lokale lijstverbinding van D66, PvdA en de lokale partij PRO Barneveld) zei eerder te betwijfelen of het onderzoek representatief is, ook omdat een groot deel van het voedingsgebied niet is meegenomen, en het bovendien is uitgevoerd in de laatste week van de zomervakantie.

Wettelijke rol

Van de ouders die de enquête wel hadden ingevuld, gaf 18,8 procent aan voorkeur te hebben voor een openbare VO-school, die er dus niet is in Barneveld. Tot nu toe heeft de provincie zich niet in de al jaren lopende discussie gemengd, maar volgens Blom hebben Gedeputeerde Staten (GS) wel degelijk een rol bij het stichten van een openbare school. Ze verwijst daarbij naar de Wet op het voortgezet onderwijs en vraagt aan GS hoe deze wettelijke rol door de provincie wordt ingevuld. ‘Hoe kijken GS naar de komst van een school voor openbaar VO, vanuit de de diversiteitsgedachte dat ook andersdenkenden een plaats hebben in Barneveld?’

Blom zou het al fijn vinden vinden als er een gesprek plaatsvindt tussen provincie en gemeente. Ze oppert dat er begonnen kan worden met een onderbouw als dependance van een openbare scholengemeenschap.

Lees meer

Deel dit bericht: