Het ministerie van OCW zal de publicatie van de definitieve Regeling bekostiging WPO en WEC 2024 niet in juni publiceren, zoals eerder was aangekondigd publiceren, maar in juli. Dat kan gevolgen hebben voor de liquiditeit van sommige besturen.

Zoals gebruikelijk volgt voor de besturen de beschikking en betaling in de maand na publicatie, dat wordt nu dus augustus van dit jaar. In de regeling wordt de indexatie van de personele bekostiging van 2024 verwerkt.

De huidige CAO PO 2023-2024 is vorig jaar afgesloten met als dekking een flink voorschot op de indexatie van de bekostiging van 2024. Daardoor moeten schoolbesturen in het primair onderwijs de extra kosten van de cao voor een deel voorfinancieren, tot de uitbetaling in augustus. Het uitstel van de betaling met een maand kan voor sommige besturen een probleem opleveren in hun liquiditeit. Daarom maken we nu melding van dit uitstel.

Deel dit bericht: