In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, HRM beleid, Nieuws

Het wettelijk quotum voor de banenafspraak voor het jaar 2018 is vastgesteld op 1,93 procent. Dit betekent dat 1,93 procent van de verloonde uren van een organisatie betrekking moet hebben op mensen met een arbeidsbeperking.

De quotumregeling heeft onder andere betrekking op het onderwijs. Werkgevers met 25 of meer mensen in dienst moeten eraan voldoen.

Als een werkgever niet aan het quotum voldoet, bedraagt de heffing 5000 euro per niet ingevulde baan. Als 1 baan telt een baan van 25,5 verloonde uren per week. Alle banen van mensen uit de doelgroep tellen mee. Ook arbeidsplaatsen met een omvang kleiner dan 25,5 uur per week tellen (naar rato) mee.

Het kabinet heeft besloten om over het jaar 2018 nog geen heffingen op te leggen aan werkgevers. Dit gebeurt voor het eerst in 2019. Werkgevers die in 2018 niet aan het quotum voldoen, zijn dus nog niets verschuldigd.

Ga naar de regeling.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Delen