De Raad van State (RvS) heeft bezwaren tegen de manier waarop de regering door middel van mogelijke sancties scholen wil verplichten om onderwijs te organiseren voor Oekraïense leerlingen. Dat blijkt uit het advies van de RvS bij de voorgestelde Wet tij­de­lij­ke on­der­wijs­voor­zie­nin­gen bij mas­sa­le toe­stroom van ont­heem­den.

De regering wil kunnen ingrijpen als schoolbesturen of gemeenten ‘niet voldoende initiatief’ nemen om onderwijs te organiseren voor leerplichtige kinderen en jongeren, in dit geval uit Oekraïne. In het wetsvoorstel staat dat er sancties mogelijk moeten zijn als het ‘om wat voor reden dan ook’ niet lukt om voldoende onderwijsaanbod te realiseren. Dan zou er bijvoorbeeld een bekostigingssanctie kunnen volgen, vindt de regering.

De RvS merkt op dat de introductie van dwangbevoegdheden (waaronder een bekostigingssanctie) de goede samenwerking tussen Rijk, gemeenten en scholen kan verstoren. ‘Daarmee brengt het de oplossingen voor de dagelijkse praktijk niet dichterbij’, aldus de RvS.

Als de regering per se een sanctiebevoegdheid wil, zou volgens de RvS eerst duidelijk moeten zijn hoe zo’n bevoegdheid kan bijdragen aan de oplossing van mogelijke concrete problemen in de praktijk. Nu ontbreekt die motivering. Daarom ontraadt de RvS indiening van het wetsvoorstel in zijn huidige vorm.

Lees meer…

Deel dit bericht: