De internetconsultatie over het wetsvoorstel Doorstroomtoetsen PO levert positieve, maar ook kritische reacties op. De internetconsultatie staat nog open tot 22 maart. 

Het wetsvoorstel staat in het kader van kansengelijkheid. Het idee is dat de naam van de eindtoets in groep 8 wordt gewijzigd in ‘doorstroomtoets’. Alle leerlingen zullen zich op één moment aanmelden voor het voortgezet onderwijs.

Prima voorstel

Bestuursvoorzitter Jan Veenstra van Stichting Comprix voor openbaar primair onderwijs in Zuidoost-Friesland noemt het ‘een prima voorstel’.  Hij signaleert dat het een reactie is op ongelijkheid in het onderwijs. Daarbij benoemt hij het fenomeen van toetstrainingen. Volgens hem is het maar de vraag of met dit voorstel wordt voorkomen dat ouders ervoor kiezen om hun kind voor de toets in groep 8 te laten trainen.

Directeur Irma Pieper van Montessori kindcentrum de Plotter in Zutphen vraagt zich af welke kansen dit wetsvoorstel oplevert. Over de gelijktijdige aanmelding bij het voortgezet onderwijs merkt zij op, dat dit in Zutphen al jaren zo gaat. Het vroegtijdig afnemen van de doorstroomtoets acht zij niet wenselijk. ‘Deze toets is juist naar achteren geschoven om hem minder belangrijk te laten zijn. Ouders gaan toch oefenen, dan wordt dit naar voren geschoven. Afschaffen lijkt me veel beter’, aldus Pieper.

Werkhouding, inzet en motivatie

Leerkracht Ingrid Simjouw van openbare basisschool De Wildert in Breda merkt op dat er in het wetsvoorstel niets staat over hoe een kind werkt. Werkhouding, inzet en motivatie zeggen volgens haar veel over hoe een leerling het gaat doen in het voortgezet onderwijs. Dat is vaak belangrijker dan het kunnen maken van een toets, benadrukt zij.

Verder roept ze de media op een einde te maken aan de negatieve berichtgeving over vmbo-scholen. ‘Ouders die meegaan op bezoek bij een vmbo-school zeggen allemaal heel verbaasd dat het een rustige school is, die goed overkomt en niets lijkt op de verhalen uit de media’, aldus Simjouw.

Advisering verloopt prima

Leerkracht Gijs Bruijnzeels van openbare basisschool de Optimist in Hoofddorp ziet ‘vrijwel géén kansen vanuit dit wetsvoorstel’. Door de advisering nog verder naar voren te halen, wordt kinderen volgens hem een kans ontnomen om zich in groep 8 gerichter door te ontwikkelen.

Hij begrijpt niet waar het wetsvoorstel vandaan komt: ‘De advisering verloopt prima, druk voor de eindtoets is veelal weg en zit vooral bij leerlingen waarvan ouders niet tevreden zijn met het eindadvies. Dit voorstel klinkt als een verkeerde oplossing voor een probleem waarbij de kern wordt gemist’, aldus Bruijnzeels.

Lees meer…

Deel dit bericht: