De Regeling aanvullende bekostiging eindexamen 2021 is gepubliceerd. Deze regeling heeft als doel scholen tegemoet te komen in de kosten voor het uitvoeren van het coronamaatregelenpakket voor de eindexamens 2021. 

Het kabinet heeft 72 miljoen euro beschikbaar gesteld om extra herkansingen mogelijk te maken. Via deze regeling wordt aanvullende bekostiging beschikbaar gesteld aan het bevoegde gezag.

De regeling bestaat uit drie onderdelen:

  1. Extra ondersteuning aan kandidaten voorafgaand aan het examen.
  2. Extra vergoeding voor docenten die lesgeven aan een examenklas in de regio Noord.
  3. Extra vergoeding voor scholen in heel Nederland ten behoeve van de afname van de extra herkansing voor het centrale examen.

Lees meer…

Deel dit bericht: