Mr. Ronald Bloemers van VOS/ABB heeft een toelichting gepubliceerd over de Regeling toekenning gelden Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Met deze regeling worden drie onderdelen uit het NPO doorgevoerd:

  1. Bekostiging voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs ten behoeve van de uitvoering van het NPO;
  2. Bekostiging voor nieuwkomers vortgezet onderwijs ten behoeve van de uitvoering van het NPO;
  3. Bekostiging voor samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs in verband met de hogere kosten door de aanwezigheid van extra leerlingen in het praktijkonderwijs als gevolg van COVID-19.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden:

Toelichting Regeling toekenning gelden NPO