Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs 2016 en 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. De regeling staat ook op de website van het ministerie van OCW.

Deze regeling wordt jaarlijks begin oktober gepubliceerd in de Staatscourant. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) bepaalt dat deze regeling niet eerder in werking dan nadat vier weken zijn verstreken na het overleggen aan de Tweede Kamer.

U kunt de regeling downloaden:

Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs kalenderjaar 2016 en 2017

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: