In april zijn er vier regiobijeenkomsten over het project Écht passend onderwijs met ’n functioneel OPP. Het doel van dit landelijke driejarige project is het gebruik van het ontwikkelingsperspectief (OPP) te verbeteren en bevorderen.

Het project bestaat uit train-de-trainer-scholingen, werkbijeenkomsten en lezingen. Ook worden good practices verzameld om die vervolgens met scholen te delen.

De regiobijeenkomsten worden in opdracht van het ministerie van OCW georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs. Ze zijn bedoeld voor onderwijsprofessionals uit het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs, ouders en leerlingen en vinden plaats op:

Deelname is gratis. U kunt zich online aanmelden.

Lees meer…

Deel dit bericht: