Het rekeninstrument voor de meerjarenbegroting voortgezet speciaal onderwijs is aangepast. Dat heeft te maken met de recente toekenning van de arbeidsmarkttoelage aan leraren in het vso die lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’.

Het aangepaste rekeninstrument staat op deze website bij Downloads > Financiën > (Voortgezet) speciaal onderwijs. U kunt het ook hieronder downloaden:

 

Deel dit bericht: