Het rekeninstrument Meerjarenbegroting voortgezet onderwijs 2023 (MJB VO 2023) staat online. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u dit rekeninstrument gratis downloaden.

In dit instrument zit niet de berekening van de overgangsbekostiging per jaar. Die gegevens kunt u verkrijgen via DUO. Het eerder gepubliceerde rekeninstrument MJB VO 2022 is eigenlijk completer, omdat dat instrument meteen ook de overgangsbekostiging berekent en meeneemt voor 2022 en alle latere jaren die van toepassing zijn.

Als u er de voorkeur aan geeft om de overgangsbekostiging per jaar te ontlenen aan DUO, kunt u het beste gebruikmaken MJB VO 2023.

Deel dit bericht: