In Bedrijfsvoering, Financiën, Nieuws

Een aantal rekeninstrumenten in de Toolbox van VOS/ABB is geactualiseerd. Het betreft tools voor samenwerkingsverbanden en voortgezet (speciaal) onderwijs.

Het rekeninstrument Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2017 is aangepast aan de nieuwe cijfers uit de Regeling Bekostiging PO, die op 27 oktober is gepubliceerd. In de overige rekeninstrumenten voor het primair onderwijs waren de nieuwe bedragen al verwerkt. Het nieuwe instrument voor de Samenwerkingsverbanden vindt u in de Toolbox op deze website onder de naam MJB-SWV-Passend-Onderwijs-PO-2017-vs-25-okt2016.

Verder is een aantal instrumenten met betrekking tot de groeiregeling voortgezet speciaal onderwijs aangepast, evenals het instrument meerjarenbegroting voortgezet onderwijs 2017. Aan de datum in het bestand ziet u wat de nieuwste versie is.

Delen