Het kabinet maakt dit jaar 2 ton en vanaf volgend jaar structureel 4 ton vrij om kinderen naar het Rijksmuseum in Amsterdam te laten gaan. 

In de nieuwe publicatie Cultuur in een open samenleving van het ministerie van OCW staat dat het kabinet het financieel mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum in Amsterdam of een ander museum bezoeken.

Slavernij

‘Meer aandacht voor historische en maatschappelijke ontwikkelingen helpt bij het begrijpen van elkaars achtergronden en cultuur. Het is belangrijk dat we oog hebben voor ongemakkelijke waarheden die lang buiten het historische bewustzijn vielen, zoals het Nederlandse slavernijverleden, zo staat in de publicatie.

Er staat ook in dat kunst en cultuur thuishoren in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs. ‘In de komende periode ontwikkelen negen teams van leraren en schoolleiders bouwstenen voor een vernieuwd curriculum (…). Een van de teams doet dit voor kunst en cultuur.’  De ontwikkelteams presenteren de ‘bouwstenen’ in 2019.

Wilhelmus

Onderdeel van die bouwstenen zal het Wilhelmus zijn. ‘In het kader van de kennis van onze geschiedenis, waarden en vrijheden zal het Wilhelmus, inclusief de context daarvan, op scholen geleerd worden.’

Lees meer…

Deel dit bericht: