Op de publieksversie van de Routekaart coronamaatregelen van de rijksoverheid staat dat de scholen voor primair en voortgezet onderwijs openblijven, ook als de situatie ‘zeer ernstig’ is.

De routekaart kent vier risiconiveaus, die oplopen van ‘waakzaam’ via ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’ naar ‘zeer ernstig’. Hoe meer coronabesmettingen en ziekenhuisopnames er zijn, des te hoger het risiconiveau. In het hoogste risiconiveau ‘zeer ernstig’ zit nog een overtreffende trap: lockdown. De situatie in Nederland is nu ‘ernstig’ tot ‘zeer ernstig’.

Op de routekaart staan allerlei maatregelen die steeds strenger worden naarmate het risiconiveau hoger wordt. Bij alle vier de risiconiveaus staat echter dat de basisscholen en het voortgezet onderwijs openblijven. Er is ook een uitgebreide Routekaart coronamaatregelen voor bestuurders. Daarop staat het onderwijs expliciet genoemd als sector die onder de algemene uitzonderingen valt.

Persconferentie en advies OMT

Op de corona-persconferentie dinsdagavond waarop premier Mark Rutte een ‘gedeeltelijke lockdown’ afkondigde, zei hij dat het onderwijs te belangrijk is om te sluiten en dat er nu voor de scholen niets verandert.

Wel kondigde hij aan dat in het voortgezet onderwijs het dragen van mondkapjes verplicht wordt. Maar zolang dat wettelijk nog niet is geregeld, blijft er een dringend advies van kracht. Mondkapjes worden niet verplicht in het primair onderwijs. Daar geldt nu ook al geen advies voor het dragen van mondkapjes.

In het advies van het Outbreak Management Team (OMT), waarop het kabinet de coronamaatregelen baseert, staat dat er geen reden is om beperkingen op te leggen aan het primair onderwijs, omdat onder kinderen in de basisschoolleeftijd weinig infecties voorkomen. ‘Er wordt wel een stijgend aantal infecties gezien onder jongeren en jongvolwassenen. Echter, gezien het grote belang van onderwijs voor het welzijn, de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen en jongeren, is het OMT van mening dat het voortgezet onderwijs open kan blijven op de wijze waarop dit nu georganiseerd is’, zo staat in het advies.

U kunt de persconferentie terugkijken:

https://www.youtube.com/watch?v=vx9Fd5b7gr0&feature=youtu.be

Deel dit bericht: