Het aantal bevestigde coronabesmettingen blijft ook onder kinderen en jongeren snel toenemen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

In de leeftijdsgroep 0-12 jaar nam het aantal bevestigde coronabesmettingen in één week met ruim 42% toe. In de leeftijdsgroep 13-17 was sprake van een stijging met ruim 47%. Kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn niet de groepen met de hoogste besmettingsaantallen. In vier leeftijdsgroepen van 18 tot 49 jaar liggen die aantallen nog hoger.

School of kinderopvang

Bijna één op de tien coronabesmettingen (9,9%) is te herleiden tot school of kinderopvang. Veruit de meeste mensen worden besmet door huisgenoten (55,7%), gevolgd door mensen die thuis op bezoek komen (15,3%). Na school of kinderopvang zijn het werk (8,1%) en feestjes (4,5%) de settings waarin zich coronabesmettingen voordoen.

Het meest recente reproductiegetal bleef nagenoeg onveranderd en ging van 1,20 naar 1,19. Dit betekent dat 100 mensen die corona hebben samen 119 nieuwe personen besmetten.

Lees meer…

Deel dit bericht: