Als we in Nederland alle leerlingen op school een gezonde lunch willen geven en hen meer willen laten bewegen, dan moet daar ruim 1,5 miljard euro per jaar voor worden bijgepast. Mits de ouders bereid zijn om daar met elkaar ruim 1 miljard euro per jaar voor uit te trekken. Dat kan worden afgeleid uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Op de website van het RIVM, dat een van de organisaties is die het onderzoek uitvoerden, staat dat met de invoering van een gezonde schoollunch in combinatie met meer bewegen op school het aandeel kinderen van 4 tot 18 jaar met overgewicht in 20 jaar tijd zou kunnen dalen van 13,5% naar 10,2%. Het aandeel kinderen met obesitas zou in die periode kunnen afnemen van 2,8% naar 2,3%. ‘Hiermee kunnen de ambities van het Nationaal Preventieakkoord voor kinderen met overgewicht en obesitas in 2040 voor een groot deel worden gehaald’, aldus het RIVM.

Er hangt wel een behoorlijk prijskaartje aan: de kosten voor een gezonde lunch op school zijn volgens het RIVM 2,40 euro per dag. In combinatie met extra beweegactiviteiten zou het 4,50 euro per dag worden. Ouders geven aan hiervoor 1,75 euro per dag per kind te willen betalen. ‘Omdat niet alle kosten daarmee gedekt zijn, is aanvullende financiële ondersteuning nodig’, zo staat op de website van het RIVM.

De ouders zouden dus 1,75 euro per dag willen betalen, waardoor er 2,75 euro per leerling zou moeten worden bijgepast. Op basis van de bijna 2,9 miljoen leerlingen die nu primair of voortgezet onderwijs volgen en 40 schoolweken, zou dat neerkomen op ruim 1,5 miljard euro per jaar. De totale bijdrage van de ouders zou neerkomen op ruim 1 miljard euro per jaar.

Lees meer…

Deel dit bericht: