Voor het programma School & Omgeving trekt het kabinet voor 2024 een bedrag van ruim € 324 miljoen uit. Er komt daarnaast bijna € 52 miljoen beschikbaar voor zogenoemde brugfunctionarissen. Dat blijkt uit de OCW-begroting die op Prinsjesdag bekend is gemaakt.

Het is volgens het ministerie van OCW belangrijk dat kinderen niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten mee kunnen doen aan bijvoorbeeld sport of dat ze naar het museum kunnen. Ook vindt OCW het van belang dat kinderen huiswerkbegeleiding kunnen krijgen.

‘Om alle kinderen gelijke kansen te bieden loopt daarom de komende jaren het programma School & Omgeving door voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. In 2024 is hier € 324,1 miljoen voor beschikbaar, daarna structureel € 433,2 miljoen. Scholen organiseren dit programma samen met gemeenten en lokale partijen, zoals sportverenigingen, bibliotheken en culturele centra’, zo meldt het ministerie.

Voor brugfunctionarissen trekt het kabinet in 2024 een bedrag van € 51,8 miljoen uit. Brugfunctionarissen kunnen advies geven aan gezinnen met bijvoorbeeld financiële, opvoedings- of gezondheidsproblemen. Ze kunnen ook intern begeleiders en leraren ontlasten.

Deel dit bericht: