Onderwijsminister Mariëlle Paul gaat de afnameperiode van de doorstroomtoets in groep 8 bij wet zo aanpassen, dat die niet meer hoeft te botsen met belangrijke culturele tradities. Dat meldt ze in antwoord op Kamervragen.

De minister maakte onlangs al bekend dat basisscholen dit schooljaar vanwege carnaval niet twee, maar drie weken de tijd krijgen om de digitale doorstroomtoets af te nemen. Deze maatregel volgde op bezwaren van scholen in met name het zuiden van het land tegen de afnameperiode 5-16 februari, omdat in het weekend van 10 februari carnaval begint. Veel scholen in van oudsher katholieke regio’s organiseren in de week die daaraan voorafgaat activiteiten.

De langere afnameperiode geldt dit schooljaar alleen voor de digitale doorstroomtoets. De data waarop de papieren doorstroomtoets wordt afgenomen (6-7 februari) blijven staan.

Carnaval en Suikerfeest

De minister meldt nu in antwoord op vragen van verschillende fracties in de Tweede Kamer dat zij met een wetswijziging komt waarin de verruimde afnameperiode ook voor de komende jaren wordt vastgelegd, zowel voor de digitale als de papieren doorstroomtoets. Zo ontstaat er volgens haar meer ruimte voor ‘belangrijke culturele tradities’. Dit betreft niet alleen het carnaval, maar bijvoorbeeld ook het islamitische Suikerfeest, dat in 2028 en 2029 in de afnameperiode valt.

Lees meer…

Deel dit bericht: