Onderwijsminister Mariëlle Paul wil in gesprek met belangengroepen over de afname van de doorstroomtoets. In gebieden waar carnaval wordt gevierd, zijn er bezwaren tegen het afnamemoment, omdat dat de viering van carnaval in de weg zou staan.

De doorstroomtoets wordt in 2024 afgenomen tussen 5 en 16 februari, terwijl carnaval begint in het weekend van 10 februari. Veel scholen in het zuiden van het land en andere van oudsher katholieke regio’s organiseren in de week die daaraan voorafgaat carnavalsactiviteiten. Het ministerie zei na een vraag hierover dat de scholen hun carnavalsactiviteiten maar moesten verzetten om de afname van de doorstroomtoets mogelijk te maken.

Dennis Wiersma, die toen nog minister was, zei dat dit een onhandige opmerking was. De scholen hoefden wat hem betreft hun carnavalsactiviteiten niet te verzetten in verband met de afname van de doorstroomtoets, omdat die toets volgens hem voldoende flexibiliteit zou bieden. Aan het afnamemoment veranderde hij niets, dus in de carnavalsregio’s bleven de bezwaren bestaan.

Wiersma’s opvolger, Mariëlle Paul, van wie de wortels in carnavalsprovincie Noord-Brabant liggen, meldt nu dat zij met de betrokkenen organisaties in gesprek wil over de viering van carnaval en de planning van de doorstroomtoets. Zij zegt een volledig beeld te willen krijgen van de zorgen, dilemma’s en afwegingen. Op basis daarvan zal zij conclusies trekken en de Tweede Kamer daarover informeren.

Lees meer…

Deel dit bericht: