De Helpdesk van VOS/ABB heeft een overzichtelijk schema gemaakt met daarin de verschillen tussen de oude en de nieuwe CAO PO. 

In dit schema vindt u alle aanpassingen en toegevoegde artikelen in de nieuwe CAO PO 2016-2017, die op 1 juli 2016 in werking is getreden. Alle verschillen met de vorige CAO PO (2014-2015) zijn artikelgewijs uitgewerkt. Het gaat onder meer om aanpassing arbeidsduur, formatiebeleid, ketenregeling en verlof.

Schema verschillen CAO PO downloaden

Let op: alleen leden van VOS/ABB kunnen het schema met verschillen tussen de oude en nieuwe CAO PO downloaden.

Een dergelijk vergelijkend schema voor het voortgezet onderwijs is al eerder gepubliceerd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: