Scholen kunnen aan de hand van een online informatietool zien welk aanvullend bedrag zij in het schooljaar 2021-2022 krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

De informatietool toont per school het bedrag per leerling en de bijdrage voor leerlingen met risico op onderwijsachterstand (maar niet de middelen voor nieuwkomers en samenwerkingsverbanden).

Informatietool NPO