De meeste schoolleiders (68%) in het primair onderwijs zijn positief over het Nationaal Programma Onderwijs. Een klein deel van hen (6%) is uitgesproken negatief. Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek op basis van een eigen peiling, waaraan 426 schoolleiders meewerkten.

Over de planning van het ministerie van OCW zijn schoolleiders minder positief. Slechts 5% procent van hen geeft aan dat die planning goed haalbaar is. De meerderheid van de schoolleiders noemt de planning pittig (81%) of zelfs onhaalbaar (10%).

Bijna driekwart van de schoolleiders (73%) geeft aan een goed of zelfs zeer goed beeld te hebben van de leer- en ontwikkelachterstanden bij de leerlingen op hun school als gevolg van de coronaperiode. Ze zijn uitgesproken positief over de NPO-menukaart van het ministerie. Daar staat volgens hen voldoende informatie op juiste interventies te kiezen.

Het NPO is bedoeld voor het inhalen van leerachterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis. Het kabinet trekt daar voor de periode 2021-2023 een bedrag van 8,5 miljard euro voor uit, waarvan in totaal 5,8 miljard voor het primair en voortgezet onderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: