‘Het belang van burgerschap in het onderwijs wordt onderstreept door actuele maatschappelijke spanningen en incidenten die raken aan de basiswaarden van de onze democratische rechtsstaat’, schrijven minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Het is volgens hen van wezenlijk belang dat het onderwijs er alles aan doet om leerlingen te verbinden aan onze samenleving. Dat kan volgens de minister en de staatssecretaris onder meer door goed en volwaardig burgerschapsonderwijs. ‘Het stimuleren van discussie en debat zijn daarvoor cruciaal. Kritische reflectie en ruimte voor verschillende meningen staan daarbij centraal, binnen de regels van de democratische rechtsstaat waarbij wederzijdse begrip en tolerantie sleutelwaarden zijn.’ Hiermee sluiten ze aan bij de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Bussemaker en Dekker noemen de burgerschapsopdracht ‘een structurele, brede opdracht aan alle scholen, voor alle leerlingen (…), om hen te helpen een eigen identiteit te ontwikkelen en hen voor te bereiden op het functioneren in een democratische rechtsstaat’. Ze roepen scholen en instellingen op om werk te maken van deze opdracht. Waar nodig kunnen scholen hierbij ondersteuning krijgen, schrijven de minister en de staatssecretaris in hun brief aan de Tweede Kamer.