‘De wijze waarop een school zijn identiteit uitdraagt mag nooit een inbreuk vormen op de basiswaarden van onze democratische rechtsstaat.’ Dat benadrukt onderwijsminister Dennis Wiersma in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer over reformatorische scholen die homoseksualiteit afwijzen en identiteitsverklaringen hanteren.

De vragen van de Tweede Kamerleden Habtamu de Hoop (PvdA), Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) volgden op de aflevering Religieuze strijd tegen homoseksualiteit van KRO-NCRV Pointer over de wijze waarop reformatorische scholen omgaan met homoseksualiteit. In de aflevering staat het Bijbels Beraad M/V centraal. Dit is een organisatie die met name reformatorische scholen adviseert en erop hamert dat een huwelijk alleen kan bestaan uit één man en één vrouw. Alles wat daarbuiten valt, keurt Bijbels Beraad M/V af.

De Hoop, Kwint en Westerveld wilden naar aanleiding van de uitzending van Pointer van de minister weten hoe hij hierover denkt, met name vanuit de gedachte dat er voor elk kind een veilige leeromgeving moet zijn. Ook vroegen zij Wiersma hoe hij denkt over scholen die op basis van het reformatorische gedachtegoed identiteitsverklaringen hanteren, die ouders en leerlingen moeten ondertekenen.

Gelijkwaardigheid en tolerantie

Wiersma antwoordt onder meer dat alle scholen verplicht zijn om te zorgen voor de sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers en dat ze burgerschapsonderwijs moeten geven waarin de basiswaarden van de democratische rechtstaat centraal staan, waaronder gelijkwaardigheid en tolerantie. Scholen mogen volgens hem wel eigen opvattingen hebben, ook over huwelijk, relaties en seksualiteit, zolang die opvattingen niet tegen de basiswaarden van de democratische rechtsstaat indruisen.

‘Leerlingen moeten zich te allen tijde veilig en geaccepteerd weten. Daar waar dit niet het geval is, zal de Inspectie van het Onderwijs ingrijpen’, aldus Wiersma.

Lees meer…

Deel dit bericht: