Scholen doen nog te weinig om sociale integratie te bevorderen. Dat zegt scheidend voorzitter Geert ten Dam van de Onderwijsraad in Trouw.

Ten Dam vindt dat scholen onvoldoende hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de integratie van leerlingen uit verschillende sociale milieus, van diverse etnische achtergronden en met verschillende opleidingsniveaus. ‘Men denkt soms dat we wel klaar zijn met het praten over sociale integratie in het onderwijs.

In feite zou Ten Dam als voorzitter van de Onderwijsraad de bal niet zozeer bij de scholen, maar vooral bij het kabinet moeten leggen, dat het standpunt huldigt dat het in het onderwijs slechts om presteren draait en dat integratie een totaal oninteressant onderwerp is.

Het was CDA-onderwijsminister Marja van Bijsterveldt die in het eerste kabinet-Rutte onder de xenofobe gedoogdruk van de PVV het thema integratie bij het vuilnis zette. Het huidige kabinet met staatssecretaris Sander Dekker (VVD) en minister Jet Bussemaker (PvdA) van OCW heeft het thema niet weer opgepakt.

VOS/ABB roept sinds 2011 op de aandacht voor integratie in het onderwijs vast te houden, omdat het tegengaan van segregatie essentieel is voor kwaliteitsbehoud van het Nederlandse onderwijs en daarmee voor de optimale ontwikkeling van kinderen.

Ouders vinden sluipwegen

Het is volgens Ten Dam niet verstandig om met verplichte maatregelen de leerlingenpopulatie van scholen meer gemengd te maken. ‘Het is nooit goed om de onderwijsvrijheid te beperken. Ouders vinden toch wel sluipwegen om hun kind op die éne school te krijgen. Gemeenten spelen hun beleid om integratie op scholen te bevorderen nu vaak over andere banden. Zoals via voorschoolse educatie of samenwerkingsprojecten tussen scholen.’

Ten Dam ziet integratie als een publieke opdracht waarover scholen met elkaar afspraken moeten maken. Daarbij moet de vraag centraal staan hoe de scholen met elkaar het onderwijs in de hele omgeving op hoog niveau kunnen houden. Daarbij moeten de scholen volgens haar rekening houden met elkaar.

Geert ten Dam wordt op 1 januari als voorzitter van de Onderwijsraad opgevolgd door Henriëtte Maassen van den Brink.

Deel dit bericht: