Schoolbesturen die goed onderwijs willen voor álle kinderen, moeten de lokale gemeenschappen van binnen buiten kennen. Dat benadrukken pedagoog Orhan Agirdag en filosoof Michael S. Merry in een bijdrage over victim blaming op de website van Didactief.

Victim blaming is dat de oorzaak van in dit geval onderwijsachterstanden bij de slachtoffers wordt gezocht. ‘We zoeken de oorzaken van structurele ongelijkheden voortdurend bij wat er zou ’tekortschieten’ bij bepaalde leerlingen en hun families. Dit deficit-denken is alomtegenwoordig in Nederland’, aldus Agirdag en Merry.

Volgens hen moeten we in het onderwijs een omslag maken van deficit-denken naar ‘leraren en schoolleiders die specifieke culturele en pedagogische competenties hebben waardoor ze de behoeftes van hun leerlingen beter kunnen begrijpen’. Daar hoort volgens hen bij dat schoolbesturen affiniteit hebben met de lokale gemeenschappen die ze van binnen en buiten kennen.

Lees meer…

Deel dit bericht: