Schoolleiders zijn over het algemeen tevreden over de inhoud van hun werk. Ook zijn ze positief over de mate van invloed in hun organisatie, de samenwerking met collega’s en de mate van zelfstandigheid. Over hun salaris zijn veel schoolleiders echter ontevreden. Dat geldt ook voor de hoeveelheid administratieve taken en de werkdruk. Dit blijkt uit een onderzoek naar de in-, door- en uitstroom van schoolleiders in het primair onderwijs.

Zes op de tien schoolleiders zijn (zeer) ontevreden over hun salaris en over de hoeveelheid administratieve taken. Bijna de helft is (zeer) ontevreden over de werkdruk. Bijna driekwart geeft aan meer tijd kwijt met allerhande regelwerk dan met het ontwikkelen en verbeteren van het onderwijs.

Onvrede over salarisverhoging leraren

Schoolleiders geven aan dat het salaris niet de reden was om voor het vak te kiezen, maar de hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden staan volgens hen niet in verhouding tot de beloning. Daarnaast is er veel onvrede over de salarisverhoging voor leraren. Die had gepaard moeten gaan met een evenredige salarisverhoging voor schoolleiders, vinden zij. Nu komt het voor dat het verschil minimaal is tussen wat een leerkracht en een schoolleider verdient. De salarissen van schoolleiders zouden dus moeten meegroeien met die van leraren.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het negatieve beeld dat over schoolleider bestaat, vooral betrekking op het salarisniveau en de hoge werkdruk en minder op de inhoud van het werk. Bijna alle schoolleiders vinden dat ze zinvol werk doen. Verreweg de meeste zij-instromers in het schoolleidersvak noemen het maatschappelijk belang van hun werk als keuzemotief. Een landelijke imago- en wervingscampagne zou kunnen bijdragen aan het versterken van de beroepstrots en aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van het beroep.

Op zoek naar andere baan

Een andere uitkomst van het onderzoek is dat ongeveer één op de vijf schoolleiders op zoek is naar ander werk. Circa 10% heeft daadwerkelijk gesolliciteerd. De meest genoemde reden is dat men toe is aan een nieuwe uitdaging. Daarnaast noemen velen het volgens hen relatief lage salarisniveau.

Lees meer…

Deel dit bericht: