De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft een nieuw protocol Veiligheid en Toezicht Schoolzwemmen opgesteld. Directe aanleiding voor het nieuwe protocol is het incident met het Syrische meisje Salam dat in 2015 tijdens het schoolzwemmen verdronk in zwembad ’t Gastland in Rhenen.

Bij de herziening van het protocol is het vertrekpunt geweest dat de school, de groepsleerkrachten, de zwembadexploitant en de zweminstructeurs een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor het toezicht, meldt de VSG. ‘De verantwoordelijkheden en taken moeten onderling worden verdeeld en vastgelegd, zodat deze voor een ieder helder zijn. Zo zou de veiligheid van de leerlingen zoveel mogelijk zijn geborgd.’

Bovendien is er extra aandacht voor het toezicht vóór en na het zwemonderwijs. Zo moet er voldoende toezicht worden gehouden tijdens het vervoer, maar ook tijdens het vrij zwemmen aan het einde van de les. Er is in het nieuwe protocol tevens aandacht voor bijzondere situaties, bijvoorbeeld als sprake is van een taalbarrière.

Download het protocol

 

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB adviseren alle schoolbesturen die schoolzwemmen aanbieden om het nieuwe zwemprotocol grondig te bestuderen.

‘De implementatie van het nieuwe zwemprotocol is een zaak tussen schoolbesturen en zwembaden. Het is zaak dat deze partijen met elkaar om tafel gaan om te praten over het nieuwe protocol en afspraken maken over de onderlinge taak- en rolverdeling bij het toezicht op het schoolzwemmen en de implementatie van deze nieuwe afspraken’, aldus mr. Christiaan Rooseboom van de Onderwijsjuristen.

De Onderwijsjuristen hebben in juni 2017 een toelichting gepubliceerd, waarin zij ingaan op de juridische gevolgen van het verdrinkingsgeval in Rhenen.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: