De nieuwe burgerschapswet voor het onderwijs is er onder meer op gericht discriminatie aan te pakken. Dat benadrukt demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede namens onder anderen de demissionaire onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob in een Kamerbrief over de voortgang en aanpak van discriminatie en racisme.

De nieuwe burgerschapswet, die onlangs is aangenomen door de Eerste Kamer, bevat een aanscherping van de burgerschapsopdracht aan de scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Er staat in dat bij burgerschapsonderwijs het leren functioneren in de democratische rechtsstaat centraal moet staan. De nieuwe wet voorziet in een zorgplicht voor het bevoegd gezag ten aanzien van de schoolcultuur.

De Kamerbrief van Ollongren gaat ook over het creëren van een sociaal veilig schoolklimaat, het bevorderen van gelijke kansen en diversiteit en inclusie. Andere onderwerpen die aan bod komen: studiekeuze, loopbaanontwikkeling en tegengaan van stagediscriminatie.

Lees meer…

Deel dit bericht: