In Bestuur en management, Financiën, Gemeenten, Krimp, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek

In de afgelopen vier schooljaren is het aantal kleuters uit Nederland dat in Vlaanderen naar school gaat met een kwart gestegen. Dat meldt Het Belang van Limburg.

Er gaan nu 1278 Nederlandse kleuters in Vlaanderen naar school. De krant uit Belgisch Limburg baseert zich op cijfers die naar buiten zijn gekomen na een vraag van de Vlaamse volksvertegenwoordigster Vera Jans.

Belgisch Limburg en de provincie Oost-Vlaanderen, die aan Zeeuws-Vlaanderen grenst, zijn de koplopers met respectievelijk 456 en 462 Nederlandse kleuters. De gemeente Lanaken, bij Maastricht, spant de kroon met 161 Nederlandse kleuters.

Het is uit de krant niet op te maken of het om kleuters gaat die in Nederland wonen en elke dag de grens oversteken of dat het (ook) gaat om kinderen van Nederlandse gezinnen die in België wonen.

Structuur, discipline én geld
Dat steeds meer Nederlandse ouders hun kinderen naar Vlaanderen sturen, zou te maken hebben met een strakkere structuur en meer discipline op scholen in België. Bovendien zou de onderwijskwaliteit voor Nederlandse ouders een argument zijn om voor een Vlaamse school te kiezen.

Er spelen ook financiële redenen mee. In Vlaanderen kunnen kinderen al vanaf de leeftijd van 2,5 jaar naar school. Nederlandse ouders die in de buurt van de grens wonen, kunnen hiermee de (dure) Nederlandse kinderopvang ontlopen als ze hun kind in België op school doen.

In de gaten houden
Parlementslid Vera Jans van de partij CD&V moet men de trend in de gaten worden gehouden om overvolle kleuterklassen te vermijden. Jans is niet alleen lid van het Vlaamse parlement, ze zit ook in de gemeenteraad van Lanaken.

Ze heeft zelf gebruikgemaakt van de mogelijkheden voor Vlamingen en Nederlanders om over de grens onderwijs te volgen: Jans is als psycholoog afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht.

Agodi
In maart 2014 heeft Patrick Poelmans van het Brusselse Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi) een presentatie gehouden over de Nederlandse interesse voor het onderwijs in Vlaanderen. Hij hield die presentatie op een door VOS/ABB en en de Vlaamse zusterorganisatie OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap) georganiseerde bijeenkomst in Kalmthout.

U kunt de presentatie van Patrick Poelmans downloaden.

Magazine School!
In november 2014 heeft magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs met een artikel aandacht besteed aan de trend dat steeds meer Nederlandse ouders kiezen voor onderwijs in Vlaanderen.

Het artikel Naar school in Vlaanderen gaat over de keuze van Nederlandse ouders voor het Gemeentelijk instituut technisch onderwijs Kalmthout (Gitok).

Delen