Het aantal MDT-projecten (maatschappelijke diensttijd) is in 2023 bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat meldt demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage MDT brengt samen en verbindt. Het beoogde rechtse kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB zet een streep door de subsidie voor MDT-projecten.

In 2022 waren er 234 MDT-projecten. Dat aantal nam in 2023 toe tot 424. Als wordt gekeken naar het aantal jongeren dat meedoet aan de maatschappelijke diensttijd, dan is sprake van een verdrievoudiging tot 300.000. ‘MDT heeft in 2023 een mooi resultaat neergezet, daar ben ik trots op’, aldus de minister.

Dit jaar zet de groei door, zo staat in de brief aan de Tweede Kamer. ‘Er zijn 218 subsidieaanvragen ingediend. Dat is een toename in vergelijking met de 153 aanvragen in 2023.’

Maatschappelijke diensttijd biedt jongeren tussen de 12 en 30 jaar de kans om gedurende een aantal weken tot maanden hun talenten te ontwikkelen, mensen te ontmoeten buiten hun leefwereld en iets te doen voor een ander en/of de samenleving. Zo organiseren jongeren bijvoorbeeld sportactiviteiten in de buurt, geven taalles aan nieuwkomers of begeleiden eenzame ouderen als buddy.

Het beoogde rechtse kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB stopt de subsidie voor MDT-projecten. Daarmee wordt volgend jaar € 105 miljoen, het jaar daarna € 155 miljoen en van 2027 tot en met 2029 per jaar € 200 miljoen bespaard.

Lees meer…

Deel dit bericht: