Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen tot 10 maart weer subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool.

Dit kan via het aanvraagformulier op de website van DUO. Wilt u eerst een indicatie van de benodigde gegevens die u in moet vullen, dan is een voorbeeldaanvraagformulier beschikbaar.

De aanvraag moet uiterlijk op 10 maart binnen zijn. Op 3 april hoort u of uw school subsidie toegekend krijgt.

Op basis van de prognose van het aantal deelnemers kan er 500 euro per deelnemende leerling aan subsidie worden ontvangen.