Voor de komende drie jaar is er in totaal € 150 miljoen subsidie beschikbaar om de doorstroom vmbo-mbo-hbo te verbeteren en uitval zoveel mogelijk te voorkomen.

Deze subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden met daarin minimaal één school voor voortgezet onderwijs en/of vavo-instelling, één mbo-instelling en één hogeschool. De mbo-instelling vraagt de subsidie aan als penvoerder van het samenwerkingsverband.

In totaal is er voor deze regeling € 150 miljoen beschikbaar. Het budget voor 2023 is € 49,14 miljoen. Voor 2024 en voor 2025 is jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 50,4 miljoen. Per aanvraag wordt een vast bedrag toegekend van € 1,26 miljoen. De eerste aanvraagronde is van 1 juli tot en met 15 september 2023.

Op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) staat meer informatie.

Deel dit bericht: