In de periode 2019-2022 is een stijging te zien in het aantal aangevraagde subsidies voor praktijkleerplaatsen. Dat blijkt uit de evaluatie van de subsidieregeling voor praktijkleren.

Alleen in 2020-2021 was er sprake van een lichte daling in het voortgezet onderwijs (basisberoepsgerichte leerweg vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs) en het mbo. Dat hing mogelijk samen met een tekort aan leerplaatsen als gevolg van de coronamaatregelen.

Uit de evaluatie blijkt dat de groei onder andere het gevolg van grotere bekendheid van de subsidieregeling. ook blijkt dat werkgevers meer interesse hebben in praktijkleerplaatsen. Voor het voortgezet onderwijs is de groei ook te verklaren door gunstigere subsidievoorwaarden.

De subsidie is bedoeld om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen aan te bieden. Deze plaatsen zijn van belang om leerlingen kennis te laten maken met de beroepspraktijk.

Lees meer…

Deel dit bericht: