Tot eind mei kunnen scholen subsidie aanvragen voor een soepelere overgang van het primair naar voortgezet onderwijs.

Net als voorgaande jaren is het ook dit jaar weer mogelijk om tot 31 mei subsidie aan te vragen. De subsidieregeling staat in het teken van het bevorderen van gelijke kansen. Het gaat met name om leerlingen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze bijvoorbeeld naar havo of vwo gaan.

Het staat scholen vrij om de inhoud van hun doorstroomprogramma te bepalen. Voorwaarde is wel dat ze inzetten op kennis en vaardigheden die van belang zijn voor een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs.

Meer informatie

Deel dit bericht: