Leraren in het voortgezet onderwijs die niet de juiste bevoegdheid hebben, kunnen ook in 2022 nog subsidie krijgen voor een kort scholingstraject.

Het ministerie van OCW heeft de Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo verlengd tot en met het kalenderjaar 2022. Deze regeling is bedoeld om (aankomende) leraren te helpen de juiste bevoegdheid te halen. Dat kan bijvoorbeeld een traject zijn om na de pabo de bevoegdheid te halen voor lesgeven in de onderbouw van vmbo-k en vmbo-b, of een educatieve module die volgt op een universitaire bachelor. Ook andere trajecten komen in aanmerking.

Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de subsidie

Deel dit bericht: