Tot 1 mei kunnen scholen voor voortgezet onderwijs subsidie aanvragen om te voorkomen dat leerlingen onnodig blijven zitten. Per school is er maximaal 15.000 euro beschikbaar.

De subsidieregeling Voorkomen onnodig zittenblijven is in de plaats gekomen van de subsidieregeling Lente- en zomerscholen in het voortgezet onderwijs. De nieuwe regeling heeft als doel om het voorkomen van onnodig zittenblijven in de cultuur, het beleid en de praktijk van scholen structureel te verankeren.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor zomerscholen en andere programma’s, maar alleen als er daarnaast structurele maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen kunnen ook worden gesubsidieerd als er geen zomerschool of ander programma wordt ingericht.

Dit jaar is ruim 12,7 miljoen euro beschikbaar. Er kan (tot 1 mei!) 15.000 euro subsidie worden aangevraagd.

Lees meer…

Deel dit bericht: