Er komt subsidie beschikbaar voor coalities van scholen en samenwerkingsverbanden die een regionale digitale schoolvoorziening willen opzetten voor kinderen en jongeren die thuiszitten of dreigen uit te vallen. Dat maakt het ministerie van OCW bekend.

De subsidie heeft als doel dat leerlingen die door lichamelijke of psychische oorzaken thuiszitten of dreigen uit te vallen, zich met maatwerk zo goed mogelijk kunnen blijven ontwikkelen. Het gaat om les op afstand, erbij horen en perspectief op terugkeer.

Coalities die subsidie willen aanvragen, moeten bestaan uit minimaal één schoolbestuur en twee samenwerkingsverbanden (PO en/of VO). De aanvraagperiode van de subsidie opent kort na de zomervakantie van 2024. Coalities hoeven dan nog geen uitgewerkt plan te hebben. Wie subsidie wil aanvragen, kan nu al voorbereidingen treffen om een coalitie te vormen.

Op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs is een samenvatting van de regeling en een toelichtende video beschikbaar en er komen online spreekuren op 20 juni, 4 juli en 5 september.

Lees meer…

Deel dit bericht: