Voor het komende studiejaar 2021-2022 is de subsidieregeling Lerarenbeurs op een aantal punten gewijzigd. Dat heeft te maken met het feit dat in 2020 een deel van de aanvragen moest worden afgewezen vanwege het bereiken van het subsidieplafond. De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 15 mei.

Afgesproken is dat aanvragen die zijn afgewezen in 2020 vanwege het bereikte subsidieplafond, met voorrang worden toegekend. In de regeling is voor studiejaar 2021-2022 een volgorde van toekenning opgenomen:

  1. Herhaalaanvragen (voor tweede of derde studiejaar);
  2. initiële aanvragen die in 2020 zijn afgewezen vanwege het bereikte subsidieplafond;
  3. (nieuwe) initiële aanvragen.

Bij het vaststellen van de budgetplafonds is rekening gehouden met de verwachte omvang van de herhaalaanvragen en de doorgeschoven aanvragen van 2020. Het totale plafond voor het primair onderwijs ligt op 14.290.000 euro, terwijl dat voor het voortgezet onderwijs op 19.420.000 euro ligt. Als de herhaalaanvragen en doorgeschoven aanvragen daarvan worden afgetrokken, blijft er voor (nieuwe) initiële aanvragen respectievelijk 2.418.526 en 3.530.399 euro over.

De aanvraagperiode voor de Lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 15 mei 2021.

Lees meer…

Deel dit bericht: