Onderwijsregio’s kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die zich richten op het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van onderwijspersoneel. Dat kan via de subsidieregeling Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio’s, die het ministerie van OCW op 10 juni heeft gepubliceerd.

Deze regeling is een vervolg van de regeling Onderwijsregio’s uit 2024. Het doel is om partijen in de regio te faciliteren en te stimuleren om in 2025 te zorgen voor voldoende goed opgeleid onderwijspersoneel binnen onderwijsregio’s. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van in totaal ruim 152 miljoen euro. Een penvoerder kan subsidie aanvragen namens de deelnemende partijen van de onderwijsregio. De subsidieaanvraag kan worden ingediend van 17 juni om 09:00 uur tot en met 15 oktober om 16:00 uur.

Op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen is meer informatie te vinden over deze regeling, waaronder enkele rekenvoorbeelden.

Lees meer…

Deel dit bericht: