Aandacht voor digitale geletterdheid in Codeweek

De vijfde Europese Codeweek is van start gegaan. Overal in Europa vinden activiteiten plaats voor kinderen, georganiseerd door scholen, bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties. Het doel van de Codeweek is om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met digitale geletterdheid.

Op maandag is bij het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs in Den Haag de kick-off van de Nederlandse activiteiten. Daar wordt dan het plan ‘Samen Digiwijzer’ gepresenteerd. Dit is een initiatief van CodePact, Mediawijzer.net en Kennisnet. Zij willen scholen helpen met het invoeren van digitale geletterdheid.

De Codeweek duurt van 7 tot en met 22 oktober, dus langer dan een week.

Lees meer…

Miljoen minicomputertjes voor Britse leerlingen

De Britse omroep BBC geeft 1 miljoen minicomputers weg. Hiermee wil de omroep bewerkstelligen dat Britse kinderen meer digitale vaardigheden ontwikkelen.

Het gaat om zogenoemde Micro Bits, gestripte computertjes die vergelijkbaar zijn met de Raspberry Pi. Het cadeautje wordt vergezeld van een lesprogramma over digitaal programmeren en allerlei computeractiviteiten in de klas.

In Groot-Brittannië is een tekort aan 1,4 miljoen computerdeskundigen. Dat tekort zal in de toekomst alleen maar groter worden als er nu geen actie wordt ondernomen om kinderen digitaal vaardiger te maken.

De BBC werkt voor de actie samen met diverse organisaties, waaronder Microsoft, British Telecom en Google.

Lees meer…

Scholen gezocht voor onderzoek naar 21st century skills

De Universiteit Utrecht zoekt scholen voor voortgezet onderwijs die willen meedoen aan een onderzoek naar 21st century skills. Aanmelden kan tot 10 maart.

Tot 21st century skills behoren vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid en zelfregulering. De gedachte is dat het de docenten in het voortgezet onderwijs zijn die hier handen en voeten aan moeten geven.

Het onderzoek van de Universiteit Utrecht richt zich op het opnemen van 21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum en wat dit betekent voor docenten. Ook zou het onderzoek antwoord moeten geven op de vraag wat school- en teamleiders kunnen doen om docenten te ondersteunen op dit vlak.

Bij voldoende belangstelling wordt voor 17 maart aanstaande financiering voor het project aangevraagd bij het NWO-NRO programma Human Capital. Wordt deze financiering toegekend, dan zal het project in het najaar van 2015 van start gaan. De looptijd is drie jaar.

Aanmelden voor het onderzoek kan via de VO-raad: basdewit@voraad.nl.

Lees meer op de website van de VO-raad.

‘Onderwijs moet zich op eisen van 21e eeuw richten’

Professionele en betrokken schoolbestuurders, directeuren en leraren hebben de sleutel in handen tot een vernieuwing van het curriculum, zodat dit aansluit op de hoge eisen van de (toekomstige) samenleving. Dat benadrukt de Onderwijsraad in het advies Een eigentijds curriculum.

De 21e eeuw doet volgens de Onderwijsraad ‘een groot beroep op ict-geletterdheid, probleemoplossingsvaardigheden, kritisch denken, creativiteit, sociale competenties en vaardigheden om het eigen leren te kunnen sturen’. Het onderwijs moet hier met het curriculum op inspelen ‘zodat jongeren een stevige basis wordt geboden voor hun persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig functioneren’.

De raad signaleert dat het Nederlandse onderwijsstelsel op dit moment niet voorziet in een systematische vernieuwing van het curriculum. ‘Hierdoor vinden noodzakelijke (vak)vernieuwingen vaak niet, te laat of te geïsoleerd plaats.’ Bovendien is er volgens de Onderwijsraad ‘onvoldoende samenhang in het curriculum, zowel tussen vakgebieden als tussen onderwijssectoren’.

De Onderwijsraad schrijft verder: ‘Het bij de tijd houden van het onderwijs is vooral een taak van leraren, school-, team- en afdelingsleiders, en besturen. Zij kunnen het curriculum aanpassen, verbeteren en afstemmen op de lokale situatie om goed in te spelen op maatschappelijke veranderingen. Hun betrokkenheid en professionaliteit vormen daartoe de sleutel.’

Lees verder…