De Universiteit Utrecht zoekt scholen voor voortgezet onderwijs die willen meedoen aan een onderzoek naar 21st century skills. Aanmelden kan tot 10 maart.

Tot 21st century skills behoren vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid en zelfregulering. De gedachte is dat het de docenten in het voortgezet onderwijs zijn die hier handen en voeten aan moeten geven.

Het onderzoek van de Universiteit Utrecht richt zich op het opnemen van 21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum en wat dit betekent voor docenten. Ook zou het onderzoek antwoord moeten geven op de vraag wat school- en teamleiders kunnen doen om docenten te ondersteunen op dit vlak.

Bij voldoende belangstelling wordt voor 17 maart aanstaande financiering voor het project aangevraagd bij het NWO-NRO programma Human Capital. Wordt deze financiering toegekend, dan zal het project in het najaar van 2015 van start gaan. De looptijd is drie jaar.

Aanmelden voor het onderzoek kan via de VO-raad: basdewit@voraad.nl.

Lees meer op de website van de VO-raad.

Deel dit bericht: